OppmerksomhetstreningOppmerksomhetstrening er for deg som vil være mer til stede i livet. Ved å være oppmerksom på det som skjer akkurat her og nå, øyeblikk for øyeblikk, utvikler du din evne for bevissthet, klarhet og medfølelse overfor deg selv og andre.


I arbeidslivet og i skolen kan Oppmerksomhetstrening bidra til bl.a. økt fokus, ro, emosjonell intelligens (EQ) for å komme i mål med mindre stress. Du reduserer stress ved å oppnå balanse mellom det å være og det å gjøre. Når du har sinnsro, øker kvaliteten på alt du gjør.


Oppmerksomhetstreningen fra Tankeflyt tar utganspunkt i oppmerksomhetstrening som Andries J. Kroese underviser ved Scandinavian Center for Awareness Training i Norge som baserer seg på konseptet MBSR (Mindulness Based Stress Reduction), utviklet av Jon Kabat-Zinn.


Definisjoner

Andries J. Kroese definerer Oppmerksomhetstrening (OT) som en bevisstgjøringsprosess som hjelper deg å skru av bryteren på auto-piloten og ta tingende på en stressreduserende måte.

Jon Kabat-Zinn definerer Mindfulness som bevissthet som vokser fram av viljestyrt oppmerksomhet på øyeblikket. Uten å dømme eller vurdere det som oppstår i øyeblikket.