RASK SELVCOACHING


Står du overfor en utfordrende situasjon, må du ta et valg, eller vil du ha et videre perspektiv på noe? Her kommer en kjapp måte å komme videre på.Forberedelse


Sett av tid til refleksjon


Sett deg på et sted hvor du er uforstyrret


Sjekk stillingen din, sitter du komfortabelt?


Ta 3 bevisste pustSvar på følgende spørsmål


Hva ønsker du å oppnå?


Hva gjør dette viktig for deg?


Tenk på dine styrker, ferdigheter, erfaringer, kunnskap, bekjentskaper. Hvordan kan du få til det du ønsker deg? Hva trenger du?


Hva eller hvem kan komme i veien?


Hvilke andre muligheter har du?


Hva vil skje hvis du ikke tar et første skritt?


Hva er det første (lille) skrittet du kan ta nå?