TankeFlyt - ThoughtFlow
NYTT I NORGE - MBSP 8 ukers program - Klare hjerner gir pusterom og styrker
ICF coaching - personlig oppmøte eller online
Tenk utenfor boksen med bilder, ord, historier, og musikk

Sammen kan vi farge verden vakrere


Veien til din flyt med trivsel og overskudd


Ønsker du å gjøre mer av det du gjør best og faktisk liker å gjøre, og mindre av det som gir stress i privat- eller arbeidslivet? I en tid hvor krav og endringer står i kø, og hvor vi er "koblet på" verdenen rundt oss nesten 24 timer i døgnet, er det mange som opplever å bli overveldet i ny og ne.


Fremgangsmåtene som vi bruker er forskningsbaserte og stimulerer deg til å tenke nytt. Innovative kognitive, visuelle, og grafiske metoder inspirerer deg også til å utforske området utenfor komfortsonen på en trygg og lystbetont måte. Du skaper nye nervebaner som baner veien for nye perspektiver. Bevisst oppmerksomhet på våre naturlige styrker, og forskjellige former for estetisk kommunikasjon kan hver for seg, og helst i kombinasjon, gjøre det mulig for deg å oppnå en ønsket situasjon på en stressforebyggende og kreativ måte.

For å gjøre både vår indre verden og verdenen rundt oss til et vakrere sted, og møte hverdagen på en balansert måte, viser nyere forskning lovende resultater ved å ta utgangspunkt i det som allerede fungerer bra. Det ligger et stort potensiale i dine og/eller teamets sterke sider. Oppmerksomhet på verdibaserte karakterstyrker bidrar til følelsen "Det er godt å være meg - Det er godt å være oss", og den er like viktig på veien til det du ønsker å oppnå som når det endelige målet er nådd. Den gjør det også lettere å ta et bevisst overveid valg hvis veien tar en uventet sving.


Oppdag en integrert tilnærming for å legge til rette for vekst og trivsel i privat- og arbeidslivet. Vi trives og presterer på vårt beste når vi blir drevet av en indre motivasjon basert på våre verdier. Vår interesse øker når vi opplever mestring, mening, gode relasjoner, engasjement, flyt, og samtidig beholder fatningen i utfordrende eller krevende situasjoner. Du kan velge mellom individuelle programmer, eller workshoper, seminar, teamcoaching og kursopplevelser.NY I NORGE: MBSP (Mindfulness-Based Strengths Practice) som kombinerer to kraftfulle og populære tilnærminger i positiv psykologi: karakterstyrker og oppmerksomhetstrening. MBSP tilbyr avanserte, praktiske måter for å integrere disse. Du øker selvinnsikt og relasjonskompetanse, og blir bevisst på hvordan du kan blomstre.

Det tilbys både mikrokurs og det populære internasjonale 8 ukers programmet. Les mer om MBSP.

Kunsten å lede deg selv og andre


Dine personlige styrker

Vi har alle indre styrker som kan være en gullgruve for å oppnå vårt fulle potensial. Når du får dypere innsikt i dine styrker, og utvikler dem, bringer du frem det beste i deg selv. Med større bevissthet på hva du selv allerede er god på, blir det også lettere å oppdage styrker hos andre.


Din oppmerksomhet

Vi mennesker har ofte en tendens til å fokusere på det som ikke fungerer, og fyller hodet med tankespinn. Ved å trene å være nøytralt oppmerksom på det som skjer akkurat her og nå, utvikler du din evne for bevissthet, tilstedeværelse, klarhet og medfølelse overfor deg selv og andre. På arbeidsplassen er oppmerksomhetstrening med på å øke trivsel, og forebygge stress og sykefravær.


Din inspirasjon

Skru av auto-piloten, utforsk dine muligheter, få nye og uventede perspektiver med Points of You, bli med på interaktive kurs, eller be om et skreddersydd opplegg som passer akkurat dine behov.


Tankeflyt har verktøyene som gir deg nye perspektiver.
Prøv ut 3 verktøy som øker engasjement, overskudd og trivsel


1 Din gratis styrkeprofil

2 En enkel teknikk for økt oppmerksomhet, tilstedeværelse og klarere tanker

3 En kjapp måte for å få nye perspektiver


Du får også månedlige nyhetsbrev med inspirasjon, faglig påfyll og tjenestetilbud.

#tankeflyt

Interaktivt foredrag

Det er godt å være meg.

Det er godt å være oss.


Engasjer ansatte med en Inspirerende, Interaktiv, og Informativ opplevelse som bidrar til følelesen "Det er godt å være meg. Det er godt å være oss (i teamet, i skolen, i organisasjonen...)".

 

- Vi ser på hvilke ferdigheter vi trenger i det 21. århundre. - Vi blir oppmerksomme på karakterstyrker som er universelle verdifulle egenskaper (som for eksempel optimisme, empati, mot, humor, nysgjerrighet, selvkontroll).

- Du får tips om hvordan du enkelt kan utvikle disse 24 VIA styrker.

- Du får anledning til blant annet å reflektere rundt spørsmål som 'Hva særpreger meg som person?' og 'Hvem ønsker jeg å være i gruppen?'

- Hvis ønskelig vises en engasjerende kortfilm om temaet.


Ta gjerne kontakt for mer informasjon


.

Noe du lurer på? Ta gjerne kontakt eller send en melding:

 
 
 
 

unsplash