TankeFlyt - ThoughtFlow

Oppmerksomhetstrening - Mindfulness - nærmere forklartKjært barn har mange navn. Mindfulness blir ofte oversatt til norsk med oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening. Jeg velger å bruke ordet oppmerksomhetstrening fordi det viser at man må gjøre en innsats for å oppnå effekt, akkurat som med fysisk trening. Det er mange grunner til hvorfor noen velger å praktisere oppmerksomhetstrening:

 • å minske stress
 • å slappe av
 • å minske anspenthet i kroppen
 • å bremse tankekjør
 • å bli mer fokusert
 • å oppnå indre ro
 • å være mer tilstede for seg selv og andre

Oppmerksomhetstrening er likevel først og fremst en bevisstgjøringsprosess for deg som ønsker en livsstil hvor du er tilstede i øyeblikket og tar det som oppstår i øyeblikket med fatning. Som ekstra bonus fører dette ofte til mindre stress og anspenthet, og større indre ro og fokus.


Jon Kabat-Zinn sier: “It’s about living your life as if it really mattered, moment by moment by moment by moment.”


Hva trener vi egentlig når vi trener oppmerksomhet?

Både i privat- og arbeidslivet, er det nettop vårt forhold til tid som ofte er årsaken til mye uro og stress. Vi grubler over ting i fortiden, angrer på ting vi ikke har gjort, eller burde ha gjort. Vi bekymrer oss for fremtiden, hva som kan komme til å skje hvis, hva de andre vil si, eller vi utsetter å nyte tilværelsen til vi har funnet en annen jobb, barna har flyttet ut, det er ferie.


Med oppmerksomhetstrening øver vi oss i å rette vår oppmerksomhet på våre tanker, følelser, kroppsfornemmelser og omgivelsene som de er i dette øyeblikket, og observerer dem helt nøytralt. Våre tanker fokuserer på det vi erfarer akkurat nå, i stedet for å dvele i fortiden eller skape en (negativ) forestilling av fremtiden. Vi tar kontroll over vår oppmerksomhet. På denne måten kan vi være helt til stede, beholde roen i utfordrende situasjoner, og ta veloverveide valg.

Vitenskapen bak


I en studie utført av Matthew Killingsworth og Daniel Gilbert hvor de så på dag-til-dag aktiviteter hos over 2.000 voksne, viste det seg at de 47 prosent av tiden ikke var fokusert på hva de holdt på med. Enda mer påfallende var at når tankene vandret, rapporterte de at de var mindre glade og fornøyde.


Oppmerksomhetstrening ved Tankeflyt baserer seg på MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) programmet utviklet av Jon Kabat-Zinn. I de siste tiårene har tusenvis av studier dokumentert de fysiske og psykiske helsefordelene av mindfulness generelt og MBSR spesielt. Når det er sagt, må det også sies at videre forskning er nødvendig for å bekrefte fordelene.


Fordeler som ofte kommer frem:

 • det øker fokus
 • det reduserer grubling og fremmer indre ro
 • det øker emosjonell intelligens (EQ)
 • det forbedrer vårt immunsystem
 • det øker positive emosjoner og reduserer negative emosjoner og stress
 • det øker tettheten av grå materie i hjerneregioner knyttet til læring, hukommelse, følelser, selvregulering, og empati
 • det fremmer medfølelse for deg selv og andre
 • det forbedrer relasjoner
 • det stimulerer en sunnere livsstil


Selv om det ikke er påvist direkte negative konsekvenser, passer mindfulness ikke for alle. Har du for eksempel opplevd traumer, anbefales det å rådføre med din lege først.


For deg som vil vite mer:

Studie utført av Matthew Killingsworth og Daniel Gilbert

Forskning på Mindfulness generelt

Forskning på MBSR


Kurs i Oppmerksomhetstrening ledes av Maria Hofman, instruktør Oppmerksomhetstrening / Mindfulness (basert på MBSR), utdannet ved Scandinavian Center for Awareness Training.


Kurs
Ta gjerne kontakt for et skreddersydd opplegg.


Ta kontakt:

send e-post til Tankeflyt

mobil 41272858