TankeFlyt - ThoughtFlow


KORT ØVELSE I OPPMERKSOMHETSTRENING


Med oppmerksomhetstrening observerer vi våre tanker, følelser, kroppsfornemmelser og omgivelsene helt nøytralt. Vi fokuserer på det vi erfarer akkurat nå, i stedet for å dvele i fortiden eller skape en (negativ) forestilling av fremtiden. Vi tar kontroll over vår oppmerksomhet. På denne måten kan vi være helt til stede, beholde roen i utfordrende situasjoner, og ta veloverveide valg.

Vil du lese mer om oppmerksomhetstrening, kan du gjøre det her.Forberedelse


Sett deg på et sted hvor du er uforstyrret i 6 minutter. Husk å slå av mobilen.Tren din oppmerksomhet


Klikk på knappen og bli med på en kort øvelse.