TankeFlyt - ThoughtFlow

Points of You


Points of You® tilbyr innovative verktøy og opplæring for profesjonell og personlig utvikling. Verktøyene bruker bildespråket, det mektigste språket i verden i dag som inspirerer og vekker tanker. Points of You lar deg tenke utenfor boksen og undersøke temaer fra et nytt perspektiv. Det fører til bevissthet og en handlingsplan for å endre automatiske mønstre som vi har fulgt i vårt daglige liv.WORKSHOP OG TEAMCOACHING

Utforsk emner på en gøy, inspirerende og kreativ måte. Points of You forbinder temaer, assosiative bilder og ord på en fantastisk måte. Den aktiverer hele hjernen, både logisk-analytisk tenkning og kreativt-intuitive reaksjoner. Når du bruker det i teamkontekst, får du en entusiastisk respons fra gruppen, og det øker viljen til å dele innsikt og tenke løsningsorientert.


En workshop kan lett tilpasses akkurat dine behov og mål. The Coaching Game fins på flere språk, vi bruker norsk eller engelsk versjon med 65 kort med fotoer og emner som berører vårt liv. Hvert emne blir presentert via ulike media, både tekstuelt og visuelt, inkludert bilder, historier, sitater, og tankestimulerende spørsmål. I tillegg brukes det gjerne musikk under aktivitetene.


PHOTO-BASERT COACHING

Fotobasert coaching utvider tankegangen din til å se flere verdibaserte muligheter. Vi bruker våre egne bilder eller forskjellige verktøy fra Points of You som gir uventede, men presise resultater. Dette skjerper din observasjon og oppfatning og øker dermed også engasjement og nærvær i tillegg til evnen til å fokusere.Maria C. Hofman is a Certified Points of You facilitator.