TankeFlyt - ThoughtFlow

VIA karakterstyrker - Positiv psykologiKarakterstyrker er ryggraden i positiv psykologi, vitenskapen om hvordan vi trives på beste måte i livet med dets opp- og nedturer. Psykolog Dr. Seligman, grunnlegger av positiv psykologi-bevegelsen, påpeker: "Menneskets trivsel er ikke et spørsmål om bare å smile og være glad. Trivsel må være begrunnet; det må være forankret i karakterstyrker og dyder."


Hva er karakterstyrker?

Karakterstyrker er universelle positive egenskaper hos mennesker. De sier noe om hvordan vi tenker, føler og handler, og det er nettopp her vi trenger en skift hvis vi vil endre noe, eller oppnå noe. Andre indre ressurser er for eksempel evner (det du er god på) og ferdigheter (som er tillært). Når du er flink til å spille håndball, har du kanskje en smidig kropp og kan tenke raskt (evner) og har du øvd masse og lærte deg reglene (ferdigheter). Alt dette hadde du ikke klart uten din indre drivkraft av for eksempel samarbeid (en karakterstyrke) som gjør det helt naturlig for deg å spille på lag. Bevissthet på karakterstyrkene gir oss et rammeverk og et felles språk først for oss selv, og i neste omgang for andre. Vi er oss ofte ikke bevisst hvilke medfødte indre ressurser vi allerede har, eller vi har glemt dem. For mange er det en aha-opplevelse når de får innsikt i sine topp karakterstyrker. Innsikt i og bevisst bruk av styrker er en enkel og engasjerende måte for å øke mestringsfølelsen. Ved å ta et skikkelig dypdykk og virkelig utforske dine karakterstyrker, vil du oppdage at du oftere er i flyt når du bruker karakterstyrker, og at det du holder på med gir mening, verdi.


Nyere forskning innenfor nevrovitenskap og samfunnsvitenskap viser at vi kan forme hvem vi er og hvem vi vil være. Bevissthet rundt og utvikling av karakterstyrker har bl.a. vist å ha positiv effekt på vårt engasjement, vår trivsel, våre prestasjoner og våre relasjoner både i privat- og arbeidslivet.


VIA klassifiseringen av 24 karakterstyrker gir et rammeverk, et språk som fremmer positiv kommunikasjon og positive relasjoner, noe som er sårt trengt i vår verden i dag.


I VIA styrkeprofilen er de 24 karakterstyrkene rangert slik at de som ligger øverst, høyst sannsynlig er helt naturlige for deg og utgjør kjernen i hvem du er. Dette er dine signaturstyrker. De andre er også viktige og alle kan utvikles. I stedet for å rette opp svakheter, tar vi utgangspunkt i hvordan du kan dra fordel av å komme i kontakt med dine positive personlige styrker.Vitenskapen bak

På begynnelsen av 2000-tallet, begynte forskere å studere karakter. Ordet "karakter" refererer til de kvalitetene som er særegne for den enkelte, og forskjellige fra person til person. Et 3-årig prosjekt med 55 fremstående forskere var viet til å studere karaktertrekk gjennom tidene. Dette resulterte i VIA Klassifisering av karakterstyrker og dyder (Peterson & Seligman, 2004), en klassifisering av 6 dyder og 24 positive egenskaper hos mennesker. Siden da er hundrevis av artikler publisert på tvers av mange kulturer. En av de viktigste funnene om karakter er at hvert menneske har en konstellasjon av karaktertrekk (karakterstyrker) som gjør ham eller henne unik.Kurs
Program


Se under menyen 'Flyt' for kurs og coachingprogram som har et styrkefokus.


Vite mer?


Bestill en gratis virtuell kaffe


eller ta kontakt:

send e-post til Tankeflyt