TankeFlyt - ThoughtFlow

En Inspirerende, Informativ, og Interaktiv opplevelse


Med kortfilm og refleksjonNyere forskning har vist at bevissthet rundt og utvikling av karakterstyrker (universelle verdifulle personlige egenskaper) har en positiv effekt på vårt engasjement, vår trivsel, våre prestasjoner og våre relasjoner.

Denne workshopen egner seg for ulike grupper, og spesielt for team, avdelinger, og ledere som ønsker en innføring i karakterstyrker og en smakebit på hvordan forskningsbaserte aktiviteter lett kan integreres i arbeidsdagen med betydelig effekt.

Vi vil blant annet reflektere rundt en prisbelønt kortfilm laget av en Emmy-nominert filmteam. Filmen belyser vitenskapen bak sosial og emosjonell læring, og utvikling av karakterstyrker fra ulike perspektiver.


Bli med på en Inspirerende, Interaktiv, og Informativ opplevelse


  • Vi viser en engasjerende film om karakterstyrker
  • Vi ser på hvilke ferdigheter vi trenger i det 21. århundre
  • Du får tips om hvordan du enkelt kan utvikle 24 universelle verdifulle egenskaper
    (som for eksempel optimisme, empati, mot, humor, nysgjerrighet, selvkontroll)
  • Du får anledning til å reflektere rundt spørsmål som 'Hva særpreger meg som person?' og 'Hvem ønsker jeg å være i teamet, organisasjonen, verdenen?'

Muligheter for bedrifter og skoler


Denne workshopen kan også skreddersys til en aktivitet tilpasset behov og budsjett, og ulike aldersgrupper i skoler. Det er bare å ta kontakt, så avtaler vi tid for å se på mulighetene.

Kursholder er Maria Hofman, sertifisert ICF-coach med fordypning i positiv psykologi, spesielt VIA styrker. Maria er MBSP practitioner & leader, opplært ved VIA Institute on Character, og instruktør Oppmerksomhetstrening (basert på MBSR), utdannet ved Scandinavian Center for Awareness Training.

InfoWorkshop 1-3 timer


Når:  på forespørsel


ta gjerne kontakt


send e-post

mobil 41272858