TankeFlyt - ThoughtFlow

Opplev individuelle program, kurs, workshop

som engasjererTankeflyt har utviklet effektive og engasjerende program og kursopplevelser for privat- og arbeidslivet som stimulerer til løsningsorientert tenkning, bevisstgjøring og verdibasert samarbeid. Enkle metoder bidrar til at du styrker evnen til å takle små og store utfordringer.


Profesjonell ICF coaching, styrker i fokus, oppmerksomhetstrening og kraftfulle verktøy fra Points of You gir unike kombinasjonsmuligheter for å øke trivsel og overskudd både privat og på arbeidsplassen.


Ta gjerne kontaktSend e-post til Tankeflyt


mobil 41272858Bedriftskurs

Bedriftskurs, workshoper eller teamcoaching tilpasses dine behov! Bestill gjerne et kostnadsfritt og uforpliktende refleksjonsmøte hvor vi finner den beste løsningen for deg / ditt team. Du får et skreddersydd tilbud.


For at kursene skal ha en varig effekt, legger vi vekt på oppfølging i form av evaluering og / eller oppfølgingssamtaler (coaching).

unsplash