TankeFlyt - ThoughtFlow

Bildene på denne siden: Points of You
TID FOR REFLEKSJON MED DAGENS KORT


Velg et tema eller utfordring som du vil utforske, reflektere rundt, eller finne flere mulige løsninger for, og etter at du har valgt et kort:

  • Reflekter over hva dette bildet og dette ordet sier deg
  • Hva betyr det for deg at bildet er i farger eller svart-hvitt?
  • Hvilken detalj legger du mest merke til?
  • Kjenn etter hva kombinasjonen av bilde og ord sier deg i forhold til dine muligheter


Klikk på et kort