TankeFlyt - ThoughtFlow


MBSP - En klar hjerne gir pusterom og styrke


Praktisk tilnærming for å se innover og utover med karakterstyrker for både å øke trivsel, og robusthet mot utfordringer og endringerHva er MBSP?

Kjernen i Mindfulness Based Strengths Practice (MBSP) er selvinnsikt og selvoppdagelse. Det kombinerer to kraftige og populære tilnærminger som brukes i skoler, klinikker, universiteter, bedrifter over hele verden: styrkefokus og oppmerksomhetstrening. MBSP tilbyr avanserte, praktiske måter for å integrere disse to. Du øker selvinnsikt og relasjonskompetanse, og blir bevisst på hvordan du kan blomstre.


Det gir en unik vinkel til å

 • leve ditt beste liv
 • takle hverdagen med endringer og utfordringer på en god måte
 • styrke positive relasjoner
 • øke selvtillit
 • oppnå mål
 • fremme eller gjenoppdage (arbeids)glede
 • finne dypere mening og livsengasjement


MBSP lærer deg det grunnleggende om karakterstyrker og oppmerksomhet.

Karakterstyrker er universelle positive egenskaper hos mennesker. De sier noe om hvordan vi tenker, føler og handler. Ved å ta et skikkelig dypdykk og virkelig utforske dine karakterstyrker, vil du oppdage at du oftere er i flyt når du bruker karakterstyrker, og at det du holder på med gir mening, verdi. Styrkebevissthet og utvikling av dine 24 universelle karakterstyrker i VIA klassifikasjonen, er en enkel og effektiv måte for å lære mer om deg selv og andre. Forskning viser at det å kjenne og bruke vår unike personlige styrkeprofil øker vår trivsel og kan ha en positiv effekt på relasjoner, karrieren, personlig vekst, og livskvaliteten. Du utnytter ditt potensial, samt er bedre rustet til å takle endringer og utfordringer.

Oppmerksomhetstrening er en utprøvd metode som øker bevissthet, fokus, indre ro, og kvalitet på alt du gjør. Det reduserer unyttig stress i privat- og arbeidslivet. Du er mer til stede i det du foretar deg og oppnår mer.

Styrkebevissthet på arbeidsplassen

I organisasjoner som har jobbet med styrkebevissthet, viser det seg å øke:

• Ansattes engasjement

• Jobbtilfredshet

• Velvære

• Produktivitet

• Effektiv måloppnåelse


En ytterlig fordel er at det er rapportert mindre sykdomsfravær, noe som er positivt i lys av det økende antallet ansatte som blir sykmeldt på grunn av stress eller utbrenthet.


Kilde: Strengths At Work

Styrkebevissthet i utdanning

VIA klassifikasjonen gir et tverrkulturelt relevant rammeverk for å utdanne hjertet - et felles språk for studenter, lærere og resten av oss for å forstå og fremkalle det som er best i oss selv og andre.


VIA klassifikasjonen av karakterstyrker gir et godt grunnlag for å forstå hvem vi er - i gode og dårlige tider - og hva det betyr å trives. Mens VIA-linsen antas å fremme større forståelse av seg selv og andre, kan det også forbedre læringen på tvers av fagområdene. For eksempel kan oppmerksomhet på karakterstyrker berike ens forståelse av litteratur, historie, kunst og vitenskapelig forskning og oppdagelser.


Kilde: Through the lens of strength: A framework for educating the heartVIA klassifikasjonen av karakterstyrker gir et godt grunnlag for å forstå hvem vi er - i gode og dårlige tider - og hva det betyr å trives. VIA-linsen antas å fremme større forståelse av seg selv og andre.

 • Styrk din oppmerksomhet
 • Vær oppmerksom på dine styrker
 • Reduser stress og øk din evne til å takle små og store utfordringer
 • Lær enkle anerkjente og utprøvde teknikker som gir umiddelbar effekt

Innhold i MBSP 8 ukers program

MBSP er et nytt program utviklet av Psy.D. Ryan M. Niemiec, Education Director of the VIA Institute on Character.


1 Oppmerksomhet og auto-pilot

Oppdag hvor ofte du går på auto-pilot; alt starter med oppmerksomhet.


2 Dine signaturstyrker

Identifiser hva som er best i deg; dette kan låse opp ressurser til å engasjere seg mer i arbeid og relasjoner, og oppnå større personlig potensial. Bli bevisst på styrkene dine og lær å kjenne igjen styrker i andre.


3 Utfordringer og muligheter

Hvordan vi kan overvinne hindringer / barrierer med oppmerksomhetstrening og styrkebevissthet, og hvordan de kan være veier til verdifulle resultater.


4 Økt oppmerksomhet i dagliglivet

Oppmerksomhetstrening hjelper oss å ta vare på og ernære de beste, personlige kvalitetene i oss selv og andre; gjennomtenkt bruk av styrker i forskjellige situasjoner hjelper oss med å være mer bevisst.


5 Verdsette dine relasjoner

Hvordan vi forholder oss til oss selv er en viktig del av vår selvutvikling. Det har en umiddelbar innvirkning på våre relasjoner med andre.


6 Den gyldne middelveiden

Når vi er oppmerksomme, kan vi fokusere på problemer direkte, og med karakterstyrker kan vi omformulere og finne ulike perspektiver som ikke er umiddelbart synlige.


7 Autentisitet og godhet

Det trengs karakterstyrker (for eksempel mot) for å være en mer autentisk "deg", og det trengs karakterstyrker (for eksempel håp) for å skape en sterk fremtid som gagner både deg selv og andre.


8 Ditt engasjement med livet

Hold deg til praksiser som har fungert bra og vær obs på tankenes tendens til å gå tilbake til automatiske vaner som er basert på mangler, er uproduktive, eller som fokuserer på hva som er galt i deg og andre. Prioriter en tilnærming som fremmer bevissthet av det som er sterkest i deg og andre.

Det legges vekt på øvelser i styrkebevissthet og oppmerksomhetstrening som diskuteres og praktiseres hver uke og som gjør at du blir kjent med dine personlige styrker, og trener din oppmerksomhetsmuskel. MBSP handler om å få større bevissthet om det som er, samt å utforske hva som er mulig for deg. Du vil erfare hvordan din oppmerksomhet og dine styrker har en positiv innvirkning på hverandre. Det å bringe dem sammen på en harmonisk måte gagner ledere, medarbeidere, elever, organisasjoner, kunder og leverandører.

NESTE MBSP KURS

Nytt kurs planlagt høst 2023

Mandag 22. mai kl. 12 WORKSHOP 'VIA karakterstyrker møter IDG (Inner Development Goals)'


Dette er en online tema-webinar/workshop hvor vi utforsker hvordan de 24 VIA-karakterstyrkene våre er en perfekt match for å støtte de 23 Inner Development Goals. IDG rammeverket for de indre utviklingsmålene er igjen grunnleggende i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.


Vi starter med en introduksjon til både VIA klassifiseringen, som danner grunnmuren i positiv psykologi, og IDG rammeverket. Du får også mulighet til å utforske hvor du med din personlige styrkeprofil allerede bidrar mest og på hvilke områder du kanskje ønsker å utvikle deg.


Etter påmelding via knappen under får du tilsendt en Zoomlink.

Fasilitator er Maria C. Hofman, ICF sertifisert coach med fordypning i positiv psykologi, spesielt VIA styrker. Maria er Charter Certified MBSP practitioner & leader, opplært ved VIA Institute on Character, og instruktør Oppmerksomhetstrening (basert på MBSR) utdannet ved Scandinavian Center for Awareness Training.