TankeFlyt - ThoughtFlow

ICF coaching

Samtaler som gir nye perspektiver


Snarvei Coaching i arbeidslivet

Snarvei Coaching for privatpersoner


Hvordan hadde det vært å ha en nøytral samtalepartner som både kan være en venn, en magiker, en "fighter" og den vise? Noen som motiverer og inspirerer deg?

Du kan selvfølgelig også ta kontakt på mail eller mobil.Hva er ICF-coaching?

En ICF sertifisert coach har hatt en grundig utdanning ved en coachingskole som er godkjent av International Coach Federation (ICF). ICF er verdens fremste og største organisasjon for profesjonelle coacher, og representerer og understøtter profesjonalitet og kvalitet med en internasjonal standard for coaching. Les mer om ICF Norge.


Hvert menneske er unikt og har unike behov. Hver samtale er en kreativ prosess som er ulik alle andre. En ICF coach tar utgangspunkt i deg som en ressurssterk person, og inspirerer deg til å bevege deg fra hvor du er nå til ønsket sted. Samtaleformen stimulerer deg til å videreutvikle indre drivkrefter som du bruker for å oppnå de resultatene du ønsker. Spørsmålene kommer mest mulig fra rådgivningsfri sone slik at du selv finner meningsfulle svar.


ICF / Erickson coaching

 • er profesjonell, fremtidsrettet, løftende og løsningsorientert
 • er basert på et positivt menneskesyn
 • har grunnlag i blant annet positiv psykologi og nevrovitenskap
 • Erickson er en av verdens mest utbredte coachingskoler, og utdanningen The Art & Science of Coaching (TASC) er sertifisert av ICF (International Coach Federation)
 • følger ICFs etiske retningslinjer
 • Erickson coacher er godt trent i online coaching som anses som like effektivt som å møte fysisk og du sparer i tillegg reisetid.

Prosessen

Endringer kommer som regel ikke over natta. Selv om én samtale noen ganger kan være forløsende i en fastlåst situasjon, velger de fleste coaching over tid. Tankeflyt tilbyr fleksible løsninger i form av enkelt samtaler og coachingprogram som etter ønske kan kombineres med en styrkefokus og/eller oppmerksomhetstrening. I en kostnadsfri og uforpliktende introduksjonssamtale finner vi den beste tilnærmingsmåten for nettopp deg.


Eksempler på hva du kan oppnå gjennom et samarbeid med en coach


 • Økt selvtillitt
 • Økt produktivitet
 • Få frem ditt potensiale
 • Bli bevisst dine begrensninger og indre styrker
 • Balanse mellom jobb og privatliv
 • Effektiv kommunikasjon

Linker


ICF Norge

(her finner du bl.a. ICFs etiske retningslinjer)


Om Erickson coaching (kilde: web Erickson Coaching Nordic)